Hiển thị: 12/24/36
Một chương mới cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Một chương mới cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã và đang điều chỉnh chiến lược đầu tư và dòng tiền ngày càng hướng về Việt Nam nhiều hơn. Hàng tỷ USD vốn đầu tư từ Hàn Quốc đổ vào Việt Nam cho thấy triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam cũng như niềm tin của nhà đầu tư Hàn Quốc vào các đối ...