- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

Số lượng người xem: 28

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

Số lượng người xem: 603

405,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

- Các móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.

- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

HOT

Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer)

Số lượng người xem: 923

385,000 ₫

Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer)

- 0%

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-0

Số lượng người xem: 344

485,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.
- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

Số lượng người xem: 372

745,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

- Móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.

- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-5

Số lượng người xem: 326

895,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.
- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

Số lượng người xem: 361

2,115,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

Số lượng người xem: 166

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

 

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

Số lượng người xem: 280

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

- 0%

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-30

Số lượng người xem: 340

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-30

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

Số lượng người xem: 614

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

HOT

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

Số lượng người xem: 83

0 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50