- 0%

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-0

Số lượng người xem: 810

485,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.
- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

HOT

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

Số lượng người xem: 1464

360,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

- Các móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.

- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

Số lượng người xem: 808

745,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

- Móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.

- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-5

Số lượng người xem: 743

905,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.
- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

Số lượng người xem: 688

2,165,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

Số lượng người xem: 461

2,330,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

 

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

Số lượng người xem: 599

3,465,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

- 0%

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-30

Số lượng người xem: 606

3,560,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-30

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

Số lượng người xem: 832

4,530,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

HOT

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

Số lượng người xem: 262

4,790,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

Số lượng người xem: 250

4,855,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-70

Số lượng người xem: 306

4,985,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60