TIGON- Pa lăng cân bằng TW-0

Số lượng người xem: 1194

485,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.
- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

HOT

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

Số lượng người xem: 1986

360,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-1R

- Các móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.

- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

Số lượng người xem: 1071

745,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

- Móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.

- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-5

Số lượng người xem: 989

905,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.
- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

Số lượng người xem: 942

2,165,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-9

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

Số lượng người xem: 731

2,330,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-15

 

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

Số lượng người xem: 820

3,465,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-22

TIGON- Pa lăng cân bằng TW-30

Số lượng người xem: 818

3,560,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-30

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

Số lượng người xem: 983

4,530,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-40

HOT

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

Số lượng người xem: 408

4,790,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-50

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

Số lượng người xem: 366

4,855,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-70

Số lượng người xem: 512

4,985,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60