THIẾC HÀN Không chì
Thiếc Thanh SnCu0.7
Đài Loan
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Thiếc hàn SnAgCu (SAC305)
Đài Loan
Kim loại
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Bi thiếc, Bi Hàn - solder ball ( Hàn Quốc)
Hàn Quốc
Xóa
Sản phẩm hết hàng
BGA- Bi thiếc, bi hàn  (BGA Solder ball)
Trung Quốc
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Bấc hàn Solder Wick
Hoa Kỳ
Xóa
Sản phẩm hết hàng
banner golf