- 0%

Máy Hàn Metcal MX-5251 / Soldering Station Metcal MX-5251

Số lượng người xem: 35

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5251 / Soldering Station Metcal MX-5251

 

- 0%

Máy Hàn Metcal MX-5211 / Soldering Station Metcal MX-5211

Số lượng người xem: 41

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5211 /Soldering Station Metcal MX-5211

 

HOT

BTL Adapter MBA-9407

Số lượng người xem: 175

19,500,000 ₫

 BTL Adapter MBA-9407 

MBA-9407 là bộ chuyển đổi BTL (Cân bằng Trans Trans) và được thiết kế để đo mức đầu ra của bộ khuếch đại BTL của máy thu âm thanh xe hơi với chế độ cân bằng và không cân bằng.

 

- 0%

Máy Hàn Metcal MX-5241 / Soldering Station Metcal MX-5241

Số lượng người xem: 157

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5241 / Soldering Station Metcal MX-5241HOT

Nguồn lạnh halogen 100W, 12V

Số lượng người xem: 219

4,135,000 ₫

Nguồn lạnh halogen 100W, 12V

- 0%

Nguồn halogen cho kính hiển vi XD-301-150W

Số lượng người xem: 186

4,500,000 ₫

Nguồn halogen cho kính hiển vi XD-301-150W

 

- 0%

Quạt thổi ion 3890E (NEW)

Số lượng người xem: 280

12,050,000 ₫

Quạt thổi ion 3890E (NEW)

 

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-105

Số lượng người xem: 228

15,050,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-105

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-90

Số lượng người xem: 219

13,980,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-90

- 0%

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-70

Số lượng người xem: 198

4,985,000 ₫

TIGON - Pa lăng cân bằng TW-60

- 0%

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

Số lượng người xem: 247

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

 

- 0%

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10

Số lượng người xem: 288

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10