- 0%

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Số lượng người xem: 278

0 ₫

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

- 0%

JPtechno(Japan Techno ) - Que hàn tig, dây hàn laser

Số lượng người xem: 1221

0 ₫

JPtechno(Japan Techno ) - Que hàn tig, dây hàn laser

Material

φ0.1

φ0.15

φ0.2

φ0.3

φ0.4

φ0.5

φ0.6

NAK80

NAK55

STAVAX

SKD11

SKD61

MAS1

 

SUS

 

HPM38

HPM31

HPM50

HPM1

HPM2

NTA

 

 

 

 

 

 

 

(Nickel alloy)

 

S50C

 

ORVAR

PX5

 

CENA1

IMPAX

RIGOR

Cu Berri

 

DC53

Aluminum alloy ※ 1

 

 

 

 

 

 

 

SKH51

 

 

- 0%

MRA - Que hàn tig

Số lượng người xem: 1007

1,385,000 ₫

HOT

MRA- Que hàn tig, dây hàn laser

Số lượng người xem: 932

1,365,000 ₫

- 0%

NICHIA- Que hàn SKD11

Số lượng người xem: 368

0 ₫

NICHIA- Que hàn SKD11

- 0%

NICHIA -Que hàn tig SKD61

Số lượng người xem: 429

0 ₫

NICHIA -Que hàn tig SKD61

- 0%

Nichia - Que hàn tig NSM-1R

Số lượng người xem: 359

0 ₫

Nichia - Tig welding NSM-1R

- 0%

Japan - dây hàn laser 5m/cuộn

Số lượng người xem: 1030

0 ₫

Japan - dây hàn laser 5m/cuộn

- 0%

Que hàn BKD-11R

Số lượng người xem: 951

0 ₫

Que hàn BKD-11R

- 0%

Que hàn BKD-61R

Số lượng người xem: 1067

0 ₫

Que hàn BKD-61R

- 0%

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 6055

Số lượng người xem: 9

0 ₫

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 6055

- 0%

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS

Số lượng người xem: 776

0 ₫

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS