Đánh giá sản phẩm

Không có dữ liệu

Xin chúc mừng Vũ Thị Xuân đến từ UMC Electronics, nhà vô địch thế giới về hàn tay

Xin chúc mừng Vũ Thị Xuân đến từ UMC Electronics, nhà vô địch thế giới về hàn tay.

Cô đã sử dụng Metcal MX-5210 để giành chiến thắng trong cuộc thi