Đánh giá sản phẩm

Không có dữ liệu

Mời tham dự triển lãm VIMF Bắc Ninh 2023 cùng KTECH VIET NAM

VIAF -Triển Lãm Công Nghiệp Quốc Tế Về Máy Móc Thiết Bị Công Nghiệp Tự Động Hóa Tại Việt Nam Lần Thứ 15.

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KTECH VIỆT NAM 
Sẽ tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại VIAF -Triển Lãm Công Nghiệp Quốc Tế Về Máy Móc Thiết Bị Công Nghiệp Tự Động Hóa Tại Việt Nam Lần Thứ 15.

Hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam đang chuyển sang số hóa, sản xuất thông minh, nhà máy thông minh và công nghiệp 4.0 thông qua những thay đổi trong chuỗi giá trị toàn cầu dưới ảnh hưởng của Trung Quốc và đại dịch Covid 19. Các doanh nghiệp có cấp độ điều khiển (các thiết bị liên quan như PLC) và cấp độ giám sát (HMI, SCADA) đang gia tăng để tham gia vào dòng chảy ngành công nghiệp sản xuất. Điều này thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp phụ trợ và thiết bị tại Việt Nam. Hai giai đoạn này đang mở rộng thông qua sự tăng trưởng định lượng của thị trường tự động hóa và tự động hóa công nghiệp và hiện đang dẫn đầu sự tăng trưởng của thị trường điều khiển tự động hóa Việt Nam.