Đánh giá sản phẩm

Không có dữ liệu

Đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam ngày 22.6 trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày. Tháp tùng nhà lãnh đạo Hàn Quốc là phái đoàn 205 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai, LG...