Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer) (Vàng, Hàn Quốc, Kim loại)

385,000

Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer)

Vàng
Kim loại
Hàn Quốc

Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer)

Tigon Spring Balancer

Specification of the Tigon Spring Balancer

Model

Hoisting Range(kg)

Length(m)

Weight(kg)

TW-00

0.5~1.5

0.5

0.2

TW-0

0.5~1.5

1.0

0.5

TW-1R

0.5~1.5

1.5

0.3

TW-3

1.0~3.0

1.3

1.4

TW-5

2.5~5.0

1.3

1.5

TW-9

4.5~9.0

1.3

3.4

TW-15

9.0~15.0

1.3

3.8

TW-22

15.0~22.0

1.5

7.2

TW-30

22.0~30.0

1.5

7.6

TW-40

30.0~40.0

1.5

9.8

TW-50

40.0~50.0

1.5

10.4

TW-60

50.0~60.0

1.5

11.6

 

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại