Thiếc hàn không chì Sn/0.7Cu (D9930C) (Trắng, Đài Loan, Kim loại)

Thiếc hàn không chì  - HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Trắng
Kim loại
Đài Loan

Thiếc hàn không chì  - HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại