Kèm hàn - HiQ® Lead Free Solder Paste (Be, Đài Loan, Kim loại)

  • E9650
  • DYFENCO

Kèm hàn - HiQ® Lead Free Solder Paste

Be
Kim loại
Đài Loan

Kèm hàn không chì - HiQ® Lead Free Solder Paste

Các sản phẩm hàn không chì HiQ® được phát triển để đáp ứng các yêu cầu về môi trường với độ ổn định và khả năng làm việc tuyệt vời. Tốc độ làm ướt chậm hơn và nhiệt độ nóng chảy cao liên quan đến hợp kim không chì đòi hỏi hoạt động từ thông tăng cường. Chất hàn không chì HiQ® có các hệ thống thông lượng mới được chế tạo đặc biệt để thực hiện độ tin cậy hóa học cao, độ ổn định bảo quản tốt và độ hàn hoàn hảo.

Series

Code

Alloy Composition

Melting Point

Flux Desinator

Viscosity

AE

E9650-AE

Sn/3.0Ag/0.5Cu

217

REL0

200Pas

 

SAC0307-AE

Sn/0.3Ag/0.7Cu

217~227

REL0

200Pas

 

D4200B-AE

Sn/58Bi

138

REL0

200Pas

LF

E9650-LF

Sn/3.0Ag/0.5Cu

217

REL1

200Pas

 

SAC0307-LF

Sn/0.3Ag/0.7Cu

217~227

REL1

200Pas

 

D4200B-LF

Sn/58Bi

138

REL1

200Pas

HSF

E9650-HSF

Sn/3.0Ag/0.5Cu

217

REL0

200Pas

 

SAC0307-HSF

Sn/0.3Ag/0.7Cu

217~227

REL0

200Pas

 

D4200B-HSF

Sn/58Bi

138

REL0

200Pas

Bình luận

Sản phẩm cùng loại