LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc) (Trắng, Hàn Quốc, Kim loại)

  • SKD

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Trắng
Kim loại
Hàn Quốc

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

 

Material NameHardness (HRC)
KP4M28-34
NAK8040
STAVAXMAX58
SKD1161 <
SKD6153 <
Be-Cu93-95

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại