JPtechno(Japan Techno ) - Que hàn tig, dây hàn laser (Nhật bản, Xám, Kim loại)

2,150,000

JPtechno(Japan Techno ) - Que hàn tig, dây hàn laser

 

Xám
Kim loại
Nhật bản

JPtechno(Japan Techno ) - Que hàn tig, dây hàn laser

Material

φ0.1

φ0.15

φ0.2

φ0.3

φ0.4

φ0.5

φ0.6

NAK80

NAK55

STAVAX

SKD11

SKD61

MAS1

 

SUS

 

HPM38

HPM31

HPM50

HPM1

HPM2

NTA

 

 

 

 

 

 

 

(Nickel alloy)

 

S50C

 

ORVAR

PX5

 

CENA1

IMPAX

RIGOR

Cu Berri

 

DC53

Aluminum alloy ※ 1

 

 

 

 

 

 

 

SKH51

 

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại