EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS (Xám, Đức, Kim loại)

  • TigTectic 5HSS

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS

Xám
Kim loại
Đức
EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS
Công thức đặc biệt để sửa chữa công cụ M-Class và thép chết và để tăng cường bề mặt của thép hợp kim thấp
Công thức đặc biệt để sửa chữa các công cụ và lớp chết AISI-M2 được sử dụng trong các hoạt động tẩy trắng, đâm, cắt và tạo hình.
Các ứng dụng
Lớp này, và các lớp khác, được ghi nhận để sử dụng trong các hoạt động cắt, xỏ, tạo hình và cắt sâu. Tiền gửi hàn chống lại sự làm mềm ở nhiệt độ cao, có khả năng chống mài mòn tiếp xúc dụng cụ tuyệt vời và có độ bền ứng dụng vượt trội.
Diameter Amperage Shielding Gas
.045” (1.2mm) 30-80 100% Ar @ 30-46 scfh
1/16” (1.6mm) 70-150 100% Ar @ 30-46 scfh
3/32 (2.4mm) 150-250 100% Ar @ 30-46 scfh
 
 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại