Bộ tấm sạc Monroe Electronics 282CPS (Đen, Hoa Kỳ, Nhựa)

  • 282CPS
  • MRA

Bộ tấm sạc Monroe Electronics 282CPS

Đen
Nhựa
Hoa Kỳ

Bộ tấm sạc Monroe Electronics 282CPS

Hệ thống tấm sạc, model 282CPS là một phụ kiện dành cho Modelmeter Field 282 cho phép model 282 đo hiệu suất ion hóa. 282CPS bao gồm một tập tin đính kèm tấm sạc cho đồng hồ đo trường và nguồn sạc để sạc tập tin đính kèm. Đồng hồ đo trường sau đó đo điện áp tấm trong các bài kiểm tra cân bằng và phân rã.

Phương pháp thử nghiệm với chi phí thấp nhất để xác minh định kỳ các ion hóa
Tương quan chặt chẽ với kết quả kiểm tra màn hình tấm tích điện
Thực hiện cả xét nghiệm sâu răng dương tính và âm tính
Cũng hoạt động với Model 281

Bình luận

Sản phẩm cùng loại