Japan - dây hàn laser 5m/cuộn

Số lượng người xem: 1782

1,485,000 ₫

Japan - dây hàn laser 5m/cuộn

Máy phân tích phân giã ion hóa PGA-710B

Số lượng người xem: 775

0 ₫

Máy phân tích phân giã ion hóa PGA-710B

Carrier Tape (New)

Số lượng người xem: 1796

0 ₫

Carrier Tape (New)

Cover Tapes

Số lượng người xem: 2080

0 ₫

Cover Tapes

 

NICHIFU - Đầu cốt chữ Y

Số lượng người xem: 2376

0 ₫

NICHIFU - Đầu cốt chữ Y

NICHIFU-Đầu cốt bọc nhựa R'type

Số lượng người xem: 1167

0 ₫

NICHIFU-Đầu cốt bọc nhựa R'type

Carrier Wheel (Plastic Reels )

Số lượng người xem: 1289

0 ₫

Carrier Wheel (Plastic Reels )

Magazine

Số lượng người xem: 944

0 ₫

Magazine

 

Dicing Blades

Số lượng người xem: 1025

0 ₫

Dicing Blades

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

Số lượng người xem: 948

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

 

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Số lượng người xem: 1323

3,185,000 ₫

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Gel vệ sinh bàn phím ốc sên

Số lượng người xem: 1141

0 ₫

Gel vệ sinh bàn phím ốc sên