NICHIA- Que hàn DM-100 & DM-150

Số lượng người xem: 198

0 ₫

NICHIA- Que hàn DM-100 & DM-150

NICHIA- NICKEL Que hàn NIN-182

Số lượng người xem: 176

0 ₫

NICHIA- NICKEL Que hàn NIN-182

 

 

NICHIA- Titanium Que hàn NIT-2R

Số lượng người xem: 189

0 ₫

NICHIA- Titanium Que hàn NIT-2R

 

UNION-Nguồn hàn trở kháng UAR-26

Số lượng người xem: 614

0 ₫

UNION-Nguồn hàn trở kháng UAR-26/UAR-40

HOT

Mao dẫn / Capillaries / Capillary

Số lượng người xem: 1893

0 ₫

Mao dẫn / Capillaries / Capillary

 

HOT

Núm hút cao su-Rubber collet ( Collet rubber )

Số lượng người xem: 1711

0 ₫

Rubber collet ( Collet rubber )

Thiếc Thanh SnCu0.7

Số lượng người xem: 386

0 ₫

Thiếc Thanh SnCu0.7

Thiếc hàn SnAgCu

Số lượng người xem: 396

0 ₫

Thiếc hàn SnAgCu

Rubber tip (New)

Số lượng người xem: 1050

0 ₫

Rubber tip

HOT

Pick-up tool

Số lượng người xem: 1190

0 ₫

Pick up tool

Unplug wire

Số lượng người xem: 595

0 ₫

unplug-wire

Die Shear Tool

Số lượng người xem: 1452

0 ₫

Die Shear Tool