Quick - Tip hàn 303 Series (Trắng, Trung Quốc, Kim loại)

  • 303

Quick - Tip hàn 303 Series

Trắng
Kim loại
Trung Quốc
Quick - Tip hàn 303 Series
 


Tip hàn 303-Series

Xuất xứ:QUICK
Applied to soldering station:
Quick 303/303B soldering station
 
Model options(25 types):
303-0.8D soldering tip,303-0.5C soldering tip,
303-3CF soldering tip,303-I soldering tip;
303-1.2D soldering tip,303-0.8C soldering tip,
303-4C soldering tip,303-0.8B soldering tip;
300-1.6D soldering tip,303-1C soldering tip,
303-4CF soldering tip,303-B soldering tip;
303-2.4D soldering tip,303-2C soldering tip.
303-5C soldering tip;303-2B soldering tip;
303-3.2D soldering tip,303-2CF soldering tip,
303-5CF soldering tip;303-SKU soldering tip;
303-4.2D soldering tip,303-3C soldering tip,
303-SK soldering tip;303-LSKU soldering tip;
303-K soldering tip

Bình luận

Sản phẩm cùng loại