Hiển thị

16:42 - 08/03/2018

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018

Xem thêm

14:14 - 23/01/2018

Tất niên của Đại gia đình KTECH

Tất niên của Đại gia đình KTECH

Xem thêm

10:20 - 22/01/2018

KTECH VIET NAM sẽ tham gia hội trợ SEMICON tại hàn quốc 2018

KTECH VIET NAM sẽ tham gia hội trợ SEMICON tại hàn quốc 2018

Xem thêm

10:18 - 22/01/2018

DYFENCO sang thăm và làm việc tại KTECH VIET NAM

DYFENCO sang thăm và làm việc tại KTECH VIET NAM

Xem thêm

10:57 - 06/04/2017

Viet Nam expo 2017

KTECH tham gia hội trợ Viet Nam expo 2017

Xem thêm

16:46 - 29/01/2015

Samsung sẽ xây thêm 2 nhà máy mới tại Thái Nguyên

Samsung sẽ xây thêm 2 nhà máy mới tại Thái Nguyên

Xem thêm