- 0%

VECTECH- máy hàn thiếc SD-80ESD

Số lượng người xem: 79

3,525,000 ₫

VECTECH- máy hàn thiếc SD-80ESD- 0%

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

Số lượng người xem: 193

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SSC-737A

 

- 0%

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10

Số lượng người xem: 225

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10

 

- 0%

Bi thiếc, Bi Hàn - solder ball ( Hàn Quốc)

Số lượng người xem: 417

0 ₫

Bi thiếc - solder ball ( Hàn Quốc)

Bi thiếc, bi hàn ( Solder ball) là một phần quan trọng của công nghệ đóng gói chất bán dẫn như BGA và CSP. Solder ball là sản phẩm chuyên sâu về công nghệ truyền tín hiệu điện bằng cách kết nối chip và bảng.

KTECHVN Co., Ltd. cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn và chức năng cao hơn của chất bán dẫn và thiết bị di động bằng phương pháp độc đáo tự phát triển.

HOT

Thiếc hàn không chì Sn/0.7Cu (D9930C)

Số lượng người xem: 737

0 ₫

Thiếc hàn không chì  - HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

- 0%

Thiếc hàn không chì INDONESIA

Số lượng người xem: 645

0 ₫

Thiếc hàn không chì INDONESIA

- 0%

METCAL máy hàn MFR-1110

Số lượng người xem: 381

0 ₫

METCAL máy hàn MFR-1110

- 0%

METCAL-Máy hàn tay MFR-1161

Số lượng người xem: 576

0 ₫

METCAL-Máy hàn tay MFR-1161

- 0%

METCAL-Máy hàn tay MFR-1120

Số lượng người xem: 338

0 ₫

METCAL-Máy hàn tay MFR-1120

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc PS-900

Số lượng người xem: 385

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc PS-900

HOT

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

Số lượng người xem: 667

16,910,000 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

 

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210

Số lượng người xem: 2059

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210