- 0%

HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Số lượng người xem: 37

0 ₫

HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)
- 0%

Solder paste -Kèm hàn

Số lượng người xem: 78

0 ₫

- 0%

Bể rửa siêu âm

Số lượng người xem: 64

0 ₫

- 0%

Bi chì ( Chì bi )-Solder balls

Số lượng người xem: 54

0 ₫

- 0%

Máy đo nhiệt độ mối hàn

Số lượng người xem: 47

0 ₫

- 0%

Vệ sinh típ hàn

Số lượng người xem: 43

0 ₫

- 0%

Bọt vệ sinh mũi hàn

Số lượng người xem: 34

0 ₫