Thiếc hàn không chì INDONESIA (Indonesia)

  • SAC-305

Thiếc hàn không chì INDONESIA

Indonesia

Thiếc hàn không chì INDONESIA

 

Dây hàn hàn có sẵn trong hợp kim đa dạng với thông lượng hiệu quả cao. Sự kết hợp đặc biệt của các chất kích hoạt đã được chứng minh và tính chất làm ướt đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất trong quy trình hàn tự động và thủ công.

 

LEAD FREE CORED FLUX SOLDER WIRE
Alloy TypeAlloy CompositionDiameterApplication Temperature oC
SI100CSn R, Cu 0,7%, Ni, Ge0,8mm - 1,6mm360-390
SAC305Sn R, Ag 3%, Cu 0,5%
Flux TypeClassificationFlux ContentGradeApplicationFeatures
NS-93HFROL03,0%No CleanPCBA SolderingHalogen free, none splatter
NS-29LTROL1Clear residue, none splatter
NS-30ROL1Fast wetting, none splatter, clear residue
NS-31ROM1RMANone splatter, fast wetting
WS-102INH1Water SolubleCopper TubeResidues are easy to clean with water
AC-99INH1Aluminium SolderingResidues are easy to clean with water

 

LEAD FREE SOLID SOLDER WIRE
Alloy TypeAlloy CompositionDiameter
SI100CSn R, Cu 0,7%, Ni, Ge1,0mm - 5,0mm
SAC305Sn R, Ag 3%, Cu 0,5%

Bình luận

Sản phẩm cùng loại