- 0%

Que hàn BKD-11R

Số lượng người xem: 923

0 ₫

Que hàn BKD-11R

- 0%

Que hàn BKD-61R

Số lượng người xem: 1025

0 ₫

Que hàn BKD-61R

- 0%

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10

Số lượng người xem: 399

0 ₫

METCAL - Mũi hàn SFP-CH10

 

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc PS-900

Số lượng người xem: 565

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc PS-900

HOT

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 (DPV Elektronik)

Số lượng người xem: 791

0 ₫

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 (DPV Elektronik)

HOT

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

Số lượng người xem: 853

16,910,000 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

 

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210

Số lượng người xem: 2239

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5250

Số lượng người xem: 498

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5250

- 0%

METCAL-Máy hàn GT90/GT120

Số lượng người xem: 404

0 ₫

METCAL-Máy hàn GT90/GT120

- 0%

Núm hút màn hình ESD - Núm hút chân không ESD (KTECH)

Số lượng người xem: 654

0 ₫

Núm hút màn hình ESD / Núm hút chân không ESD (KTECH)

HOT

Dao phay bản mạch (Router bit )

Số lượng người xem: 905

0 ₫

Dao phay bản mạch (Router bit )
 
- 0%

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Số lượng người xem: 263

0 ₫

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)