HOT

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 (DPV Elektronik)

Số lượng người xem: 650

0 ₫

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 (DPV Elektronik)

HOT

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

Số lượng người xem: 736

16,910,000 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-500S

 

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210

Số lượng người xem: 2121

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5210

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5250

Số lượng người xem: 415

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MX-5250

- 0%

METCAL - Típ hàn STTC-038

Số lượng người xem: 367

0 ₫

METCAL - Típ hàn STTC-038

- 0%

Núm hút màn hình ESD - Núm hút chân không ESD (KTECH)

Số lượng người xem: 512

0 ₫

Núm hút màn hình ESD / Núm hút chân không ESD (KTECH)

HOT

Dao gia công bản mạch (Router bit )

Số lượng người xem: 844

0 ₫

Dao gia công bản mạch (Router bit )
 
- 0%

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

Số lượng người xem: 171

0 ₫

LAYCO - Dây hàn laser ( Hàn quốc)

- 0%

DRC Pad - Giấy dính bụi

Số lượng người xem: 137

0 ₫

DRC pad- Giấy dính bụi

 

HOT

METCAL-Máy nhỏ keo DX-250

Số lượng người xem: 192

0 ₫

METCAL-Máy nhỏ keo DX-250

- 0%

METCAL - Máy hàn thiếc MFR-1350

Số lượng người xem: 149

0 ₫

METCAL - Máy hàn thiếc MFR-1350

- 0%

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS

Số lượng người xem: 689

0 ₫

EUTECTIC - Que hàn TigTectic® 5HSS