Excelta - Nhíp gắp Cobaltima P/N: 5A-CO

Số lượng người xem: 420

0 ₫

Excelta - Nhíp gắp Cobaltima P/N: 5A-CO

Excelta - Nhíp gắp Cobaltima P/N: 5-CO

Số lượng người xem: 405

0 ₫

Excelta - Nhíp gắp Cobaltima P/N: 5-CO

Quạt thổi ion (DC) model 3810 (New) - Tự vệ sinh kim phun ion

Số lượng người xem: 1525

0 ₫

Quạt thổi ion 310, 310A,310S, 3302, 3303, 4110 (Ionizing Blower 310,310A, 310S, 3302,3303,4110 CoreInsight- korea) Blower (Korea)

Exceltat - Nhíp đầu acetal 159B-RTW

Số lượng người xem: 488

0 ₫

Exceltat - Nhíp đầu acetal 159B-RTW

METCAL máy hàn MFR-1110

Số lượng người xem: 1357

0 ₫

METCAL máy hàn MFR-1110

Ejector pin & Holder

Số lượng người xem: 972

0 ₫

Ejector pin & Holder

Máy Hàn Metcal MX-5251 / Soldering Station Metcal MX-5251

Số lượng người xem: 818

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5251 / Soldering Station Metcal MX-5251

 

Máy Hàn Metcal MX-5211 / Soldering Station Metcal MX-5211

Số lượng người xem: 930

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5211 /Soldering Station Metcal MX-5211

 

Quạt thổi ion 3890E (NEW)

Số lượng người xem: 1199

12,050,000 ₫

Quạt thổi ion 3890E (NEW)

 

Máy Hàn Metcal MX-5241 / Soldering Station Metcal MX-5241

Số lượng người xem: 158

0 ₫

Máy Hàn Metcal MX-5241 / Soldering Station Metcal MX-5241Quạt thổi ion (DC) model 310S

Số lượng người xem: 2513

0 ₫

Quạt thổi ion (DC) model 310S

Công nghệ bảo trì cân bằng ion sử dụng Công nghệ CoreStat ™
Tính hợp lý để đáp ứng hiệu quả kinh tế và hiệu quả diệt trừ
Vỉ nướng có thể tháo rời để bảo trì dễ dàng

Tính năng

Cân bằng ion ổn định
Ion hóa mà không cần hiệu chuẩn
Đèn LED trên đỉnh sản phẩm
Hoạt động báo động bằng Audio và LED khi đầu ra HV không tốt
Nắp đậy bộ lọc phía sau có thể tháo rời: Dễ dàng bảo trì
Áp dụng hệ thống giám sát (FMS)

HOT

Quạt thổi ion (DC) model 310A

Số lượng người xem: 2322

7,265,000 ₫

Quạt thổi ion (DC) model 310A

Công nghệ bảo trì cân bằng ion sử dụng Công nghệ CoreStat ™
Tính hợp lý để đáp ứng hiệu quả kinh tế và hiệu quả diệt trừ
Vỉ nướng có thể tháo rời để bảo trì dễ dàng

Tính năng

Cân bằng ion ổn định
Ion hóa mà không cần hiệu chuẩn
Đèn LED trên đỉnh sản phẩm
Hoạt động báo động bằng Audio và LED khi đầu ra HV không tốt
Nắp đậy bộ lọc phía sau có thể tháo rời: Dễ dàng bảo trì
Áp dụng hệ thống giám sát (FMS)