- 0%

Unplug wire

Số lượng người xem: 7

0 ₫

unplug-wire

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

Số lượng người xem: 248

485,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-0

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự sụp đổ của một công cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt cho một công cụ và một dây.
- Một guage để cảm nhận kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

Số lượng người xem: 252

745,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-3

- Móc treo chính xoay 360 °.

- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.

- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.

- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.

- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

Số lượng người xem: 228

895,000 ₫

TIGON Pa lăng cân bằng TW-5

- Móc treo chính xoay 360 °.
- Móc treo trợ lý được thêm vào ở phía trên và phía dưới.
- Ngăn chặn sự rơi tự do của dụng cụ khi lò xo phanh.
- Khóa trống đã được cài đặt để thay đổi thuận tiện một công cụ và dây.
- Một guage để cảm nhận số lượng kiểm soát căng thẳng đã được cài đặt.

- 0%

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 Wolfgang-Warmbier

Số lượng người xem: 527

0 ₫

Máy đo điện trở bề mặt SRM-110 / SMR-200 Wolfgang-Warmbier

- 0%

DPV - Đầu dò mini SRM 410

Số lượng người xem: 222

0 ₫

DPV Elektronik  - Đầu dò mini SRM 410

Đầu dò mini SRM 410  phù hợp cho các phép đo điện trở điểm-điểm trên bao bì nhỏ. Kiểm tra các yêu cầu cụ thể của bạn trong chuỗi quá trình.

Đo lường xác minh trên bao bì nhỏ
gắn vào SRM 110 hoặc SRM 200
sâu răng có thể đo được (ví dụ: khay chịu nhiệt)
thậm chí áp suất do chân điện cực mùa xuân
cao su dẫn điện Ø 4 mm
tổng điện trở của tấm kim loại

- 0%

Nitto-Mijin Ròng rọc cân bằng TW-9

Số lượng người xem: 257

2,115,000 ₫

Nitto-Mijin Ròng rọc cân bằng TW-9

- 0%

Keo Super X No. 8008 - Cemedine

Số lượng người xem: 367

0 ₫

CEMEDINE - Keo Super X No.8008

 

- 0%

NICHIFU -Đầu cốt bọc nhựa chữ Y

Số lượng người xem: 596

0 ₫

NICHIFU -Đầu cốt bọc nhựa chữ Y

- 0%

NICHIFU - Đầu cốt chữ Y

Số lượng người xem: 360

0 ₫

NICHIFU - Đầu cốt chữ Y

- 0%

NICHIFU - Đầu cốt trần chữ R

Số lượng người xem: 226

0 ₫

- 0%

NICHIFU - Đầu cốt CE

Số lượng người xem: 332

0 ₫

NICHIFU - Đầu cốt CE