Magazine (Trắng, Hàn Quốc, Kim loại)

  • Magazine
  • MSWKOREA

Magazine

 

Trắng
Kim loại
Hàn Quốc

Magazine

Các tính năng chính:

Chấp nhận 13 chiếc 300 mm
Trọng lượng 4000g
Nhỏ gọn và mạnh mẽ
Hệ thống khóa tự động tích hợp
Phủ bụi
Tay cầm của con người
Có thể xếp chồng

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

 Tags: Magazine ,