KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD - EXCLUSIVE CONTRACT

15:11 - 26/06/2018

Triển lãm Điện tử Hàn Quốc 2019 (KES 2019)
Google sẽ sản xuất điện thoại Pixel tại Việt Nam
THƯ MỜI - Thăm quan Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2019
VINFAST KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ
METCAL (OK International Inc) - Cung cấp các sản phẩm máy hàn METCAL, típ hàn METCAL, mũi hàn METCAL và phụ kiện tại Việt Nam qua KTECHVN

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD - EXCLUSIVE CONTRACT ( 2016, 2017, 2018)

News of Mijin System - Tin mới về độc quyền cung cấp sản phẩm pa lăng TIGON trên lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi đã hiện diện trên trang web của nhà sản xuất

Write admin 16-07-21 16:08 Hit 394

 

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD and MIJIN SYSTEM have been exclusive contact for Viet Nam spirng balancer market.

If you get more information, please contact Ktech Viet Nam Technical Co., Ltd.

Please refer to follow information.

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD

Rep office: Room 201-Building A-New Xuan Dinh Urban-Do Nhuan Str-Tu Liem Northern Dist-Ha Noi City, Viet Nam.
Tel: (+84-24) 38186233/99  Fax:(+84-24) 38186222  / http://ktechvn.com.vn

 

http://mijinsys.co.kr/bbs/board.php?bo_table=en_news&wr_id=3