Keo Cemedine Super XG-777 Clear (Nhật bản, Trong suốt, Silicone)

Keo Cemedine Super XG-777 Clear

Trong suốt
Silicone
Nhật bản

Keo Cemedine Super XG-777 Clear

Sử dụng Thích hợp cho liên kết đa mục đích yêu cầu độ bền ban đầu lên xuống. (※)

Thích hợp cho các liên kết cần độ bền như nhiệt lạnh nhiều lần.

Sau khi ứng dụng, thời gian mở khoảng 1 phút và thời gian xử lý khoảng 1 đến 2 phút / 23 độ C.

Sau khi ứng dụng, với thời gian mở khoảng 2 phút, thời gian xử lý khoảng 30 giây đến 1 phút / 23 độ C.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại