DPV - Đầu dò mini SRM 410 (Vàng, Châu Âu (EU), Nhựa)

  • SRM 410

DPV Elektronik  - Đầu dò mini SRM 410

Đầu dò mini SRM 410  phù hợp cho các phép đo điện trở điểm-điểm trên bao bì nhỏ. Kiểm tra các yêu cầu cụ thể của bạn trong chuỗi quá trình.

Đo lường xác minh trên bao bì nhỏ
gắn vào SRM 110 hoặc SRM 200
sâu răng có thể đo được (ví dụ: khay chịu nhiệt)
thậm chí áp suất do chân điện cực mùa xuân
cao su dẫn điện Ø 4 mm
tổng điện trở của tấm kim loại

Vàng
Nhựa
Châu Âu (EU)

DPV Elektronik  - Đầu dò mini SRM 410

Đầu dò mini SRM 410  phù hợp cho các phép đo điện trở điểm-điểm trên bao bì nhỏ. Kiểm tra các yêu cầu cụ thể của bạn trong chuỗi quá trình.

*Đo lường xác minh trên bao bì nhỏ
*Có thể gắn với SRM 110 hoặc SRM 200
*Vật thể có kích sâu đo được (ví dụ: khay vẽ sâu)
*Tiếp súc bề mặt đồng đều do chân điện cực lò xo
*Tiếp xúc cao su dẫn Ø 4 mm
*Tổng điện trở của tấm điện cực trên tấm kim loại

Bình luận

Sản phẩm cùng loại