KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD - EXCLUSIVE CONTRACT

15:11 - 26/06/2018

Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh Trung Quốc vì doanh số bán hàng chậm
Tập đoàn Vingroup đầu tư 1.200 tỉ cho Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh
Khánh thành Nhà máy động cơ máy bay Hanwha Aero Engines
세미콘 코리아 2019 (Semicon Korea 2019)
Ông Nguyễn Đức Chung muốn đưa nhà máy iPhone về Hà Nội

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD - EXCLUSIVE CONTRACT ( 2016, 2017, 2018)

News of Mijin System - Tin mới về độc quyền cung cấp sản phẩm pa lăng TIGON trên lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi đã hiện diện trên trang web của nhà sản xuất

Write admin 16-07-21 16:08 Hit 394

 

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD and MIJIN SYSTEM have been exclusive contact for Viet Nam spirng balancer market.

If you get more information, please contact Ktech Viet Nam Technical Co., Ltd.

Please refer to follow information.

KTECH VIET NAM TECHNICAL CO.,LTD

Rep office: Room 201-Building A-New Xuan Dinh Urban-Do Nhuan Str-Tu Liem Northern Dist-Ha Noi City, Viet Nam.
Tel: (+84-24) 38186233/99  Fax:(+84-24) 38186222  / http://ktechvn.com.vn

 

http://mijinsys.co.kr/bbs/board.php?bo_table=en_news&wr_id=3