Bóng đèn USHIO UXM-Q256BY (Nhật bản, Trong suốt, Kim loại)

  • UXM-Q256BY

Bóng đèn USHIO UXM-Q256BY

 

Trong suốt
Kim loại
Nhật bản

Bóng đèn USHIO UXM-Q256BY

Bóng đèn thủy ngân UV sâu
Đèn xenon / thủy ngân hồ quang ngắn được đặc trưng bởi các đầu ra bước sóng quang phổ độc đáo, đặc biệt ở các vùng tử ngoại sâu. Loại đèn này có thể được sử dụng cho các ứng dụng phân tích và công nghiệp đặc biệt.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại