KTECH-Semicondutor, Balancer,Leadfree,Soldertip,PCB endmil and tools...for PCBs

SMT- Yamha nozzle 303A ( Vòi phun)

Mã sản phẩm SMT- Yamha nozzle 303A (
call
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
 Thanh toán trực tuyến qua Ngân lượng  Thanh toán trực tuyến qua Bảo kim  Thanh toán trực tuyến qua Paypal
Thông tin tóm tắt sản phẩm

SMT- Yamha nozzle 303A ( Vòi phun)

Hỗ trợ mua hàng

  • Mr. Hưng 0983.327.989
  • Mr. Hải 0983.680.082
  • Ms.Hằng 0987.850.104
  • Pls contact for detail

KV8-M7710-A1X NOZZLE 71A ASSY.

10 KV8-M71N2-A0X NOZZLE 72F ASSY. 1

KV8-M7720-A1X NOZZLE 72A ASSY.

11 KV8-M71N3-A0X NOZZLE 73F ASSY. 1

KV8-M7730-00X NOZZLE 73A

12 KV8-M87XD-A0X NOZZLE 73F-D ASSY. 1 Op.

KV8-M7740-A0X NOZZLE 74A

13 KV8-M71U8-00X BLOCK, NOZZLE 1

KV8-M7760-00X NOZZLE 76A

14 KV8-M71R1-10X SHAFT 1 1

KM0-M711A-31X     TYPE 31

15 KV8-M71R1-20X SHAFT 1 1

KM0-M711C-02X     TYPE 32

16 KV8-M71R1-30X SHAFT 1 1

KM0-M711D-00X     TYPE 33

17 KV8-M712N-A0X NOZZLE & SHAFT ASSY. 1

KM0-M711E-00X     TYPE 34

18 KV8-M71U0-10X NOZZLE ASSY. 1 71/ 79/ 73F

KG7-M71AB-A0X     TYPE 35

19 KV8-M71N9-A0X NOZZLE 79F ASSY. 1

KV8-M71N1-A0X NOZZLE 71F ASSY 1 TYPE71F A

20 KV8-M713N-A0X BLOCK & NOZZLE ASSY

KV8-M71N2-A0X NOZZLE 72F ASSY 1 TYPE72F A

KV7-M7710-A1X NOZZLE 61A ASSY.

KV8-M71N3-A0X NOZZLE 73F ASSY 1 TYPE73F

KV7-M7713-00X O-RING

1 KGT-M7710-A0X NOZZLE 201A ASSY. 1 Type 201A

90200-02J015 O-RING

2 KGT-M7720-A0X NOZZLE 202A ASSY. 1 Type 202A

KV7-M7720-A1X NOZZLE 62A ASSY.

3 KGT-M7730-A1X NOZZLE 203A ASSY. 1 Type 203A

KV7-M7730-00X NOZZLE 63A

4 KGT-M7760-A0X NOZZLE 206A ASSY. 1 Type 206A

KV7-M7740-A0X NOZZLE 64A ASSY.

5 KGT-M7790-A0X NOZZLE 209A ASSY. 1 Type 209A

KV7-M7741-00X BODY. NOZZLE 64A

KGS-M7710-A1X YAMAHA 211A

KGB-M7742-00X O-RING

KGS-M7790-A1X YAMAHA 219A

90990-17J013 O-RING

KHN-M7710-A1X YAMAHA 301A

KV7-M7750-A0X NOZZLE 65A ASSY.

KHY-M7710-A0X YAMAHA 311A

KV7-M7751-00X BODY. NOZZLE 65A

KHN-M7720-A1X YAMAHA 302A

KGA-M7752-00X O-RING

6 KV8-M711N-A0X NOZZLE & SHAFT ASSY. 1

90990-17J015 O-RING

7 KV8-M71U0-01X NOZZLE ASSY. 1 71/ 72/ 73F

KV7-M7760-00X NOZZLE 66A

8 KV8-M71N1-A0X NOZZLE 71F ASSY. 1

KV7-M77GX-A0X CIRCLE NOZZLE 6A

9 KV8-M71U5-00X SCREW 2

KV7-M7790-A0X NOZZLE 69A ASSY.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài CSKH : 19006121


SẢN PHẨM NỔI BẬT
Video
Clip
Lượt truy cập
  • Hôm nay 700
  • Tổng lượt truy cập 662,835