- 0%

HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)

Số lượng người xem: 1

0 ₫

HiQ Lead Free Solder Wire Sn/0.7Cu (D9930C)
- 0%

Solder paste -Kèm hàn

Số lượng người xem: 6

0 ₫

- 0%

Bể rửa siêu âm

Số lượng người xem: 5

0 ₫

- 0%

Bi chì ( Chì bi )-Solder balls

Số lượng người xem: 4

0 ₫

- 0%

Máy đo nhiệt độ mối hàn

Số lượng người xem: 4

0 ₫

- 0%

Vệ sinh típ hàn

Số lượng người xem: 5

0 ₫

- 0%

Bọt vệ sinh mũi hàn

Số lượng người xem: 3

0 ₫